Czystość i higiena

Mieszkańcy Sochaczewa są zobowiązani do przestrzegania ustawowego obowiązku dotyczącego prowadzenia regularnych kontroli swoich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to obowiązek zlecony przez lokalny... Czytaj dalej