Rada Miejska

Mieszkańcy Sochaczewa są zobowiązani do przestrzegania ustawowego obowiązku dotyczącego prowadzenia regularnych kontroli swoich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to obowiązek zlecony przez lokalny... Czytaj dalej
Sochaczew, miasto leżące na Mazowszu, stoi w centrum kontrowersji związanej z wyborami kopertowymi. To właśnie tutaj burmistrz Piotr Osiecki, na prośbę wojewody mazowieckiego, podjął decyzję... Czytaj dalej